ZAPISY NA ROK 2020/2021 DO KLAS:
10,641,520 unikalne wizyty
E-NAUCZANIE
Aktywna Tablica
8 klasa
Biblioteka PSP9
LEPSZA SZKOŁA
Ochrona Danych Osobowych
50 LAT PSP9
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Doradztwo zawodowe
PSP9 - Wiarygodna Szkoła
Zajęcia SKS

Kurier kosmiczny
Amnesty International
Aktualnie online
» Gości online: 3

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 83
» Najnowszy użytkownik: joannam
E-Dziennik
KORONAWIRUS
Strefa ciszy
Biblioteka Poleca
BIP
KALBI
Przyjaciele Dziewiątki SPONSORZY Szkoły
SAMORZĄD SZKOLNY
PSP9 na Facebook'u
YouTube PSP9
PARKRUN
Nadzór pedagogiczny
Opłata za obiady
FSNiT
Realizowane programy
Uczestniczymy w Programie Przeciwdziałania Wadom Postawy u Dzieci i Młodzieży

Rok 2013/2014
Certyfikat
Kącik CZYTACZA
Szkółki Piłkarskie NIVEA
Ważne strony
MusicBox3
Play
Ragulaminy

REGULAMIN

MAŁEJ LIGI W PŁYWANIU DLA DZIECI KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I. Organizator:

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.

 II. Współorganizator:

      Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Mieszka 1 4, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.   

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.   

  III. Termin zawodów:

 Zawody odbędą się 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) od godz. 830 - 1100.

  IV. Miejsce zawodów:

 Kryta Pływalnia, al. Jana Pawła II 31, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

 V. Cel zawodów:

 a) wyłonienie Mistrza Miasta Kędzierzyn-Koźle w pływaniu,

 b) popularyzacja pływania wśród dzieci miasta,

 c) wychowanie w sportowej rywalizacji dzieci.

  VI. Kategorie wiekowe:

      - Uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle.

 - Rocznik: 2006, 2007, 2008, 2009.

   VII. Konkurencje:

Lp.

Konkurencja

Kategoria

Rocznik

Opis konkurencji

1.

25 m st. dowolnym

dziewczęta/chłopcy

2006

Dopuszcza się start z wody lub   z platformy startowej, uczestnik pokonuje dystans stylem dowolnym (kraulem) w pozycji na piersiach.

2.

25 m st. dowolnym

dziewczęta/chłopcy

2007

Dopuszcza się start z wody lub   z platformy startowej, uczestnik pokonuje dystans stylem dowolnym (kraulem) w pozycji na piersiach.

3.

25 m st. dowolnym

dziewczęta/chłopcy

2008

Dopuszcza się start z wody lub   z platformy startowej, uczestnik pokonuje dystans stylem dowolnym (kraulem) w pozycji na piersiach.

4.

25 m st. dowolnym

z deską lub bez deski

dziewczęta/chłopcy

2009

Start z wody, jedną ręką zawodnik trzyma deskę, drugą musi mieć kontakt ze ścianą niecki basenu, dystans pokonuje z deską w dowolny sposób        w pozycji na piersiach. Czas zostaje zatrzymany po dotknięciu ręką ściany niecki basenu przez zawodnika.

5.

25 m st. klasycznym

dziewczęta/chłopcy

2006

Dopuszcza się start z wody lub    z platformy startowej, uczestnik pokonuje dystans stylem klasycznym (żabką) zgodnie       z przepisami PZP.

6.

25 m st. grzbietowym

dziewczęta/chłopcy

2009

Start z wody, zawodnik pokonuje dystans dowolnie       w pozycji na plecach bez przyboru (deski).

7.

25 m st. grzbietowym

dziewczęta/chłopcy

2008

Uczestnik pokonuje dystans      w pozycji na grzbiecie. Start, nawrót oraz zakończenie wyścigu zgodnie z przepisami PZP.

8.

50 m st. grzbietowym

dziewczęta/chłopcy

2007

Uczestnik pokonuje dystans      w pozycji na grzbiecie. Start, nawrót oraz zakończenie wyścigu zgodnie z przepisami PZP.

9.

50 m st. grzbietowym

dziewczęta/chłopcy

2006

Uczestnik pokonuje dystans      w pozycji na grzbiecie. Start, nawrót oraz zakończenie wyścigu zgodnie z przepisami PZP.

 

        Zatrzymani

  VIII. Uczestnictwo:

 1) Dziecko musi mieć zgodę rodziców na udział w zawodach (zał. nr 1).

 2) Karty startowe do pobrania od opiekuna danej szkoły.

     IX. Zgłoszenia:

 Zgłoszenia Zawodników przyjmuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu do          
 18 listopada 2015 r. (środa):

 - Stadion Sportowy „Kuźniczka”, ul. Grunwaldzka 71 Kędzierzyn-Koźle, I piętro pok. nr 36 (Dział 
    Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych) do godz. 1430.

 - email: sport@mosirkk.pl

 - fax: 77 472 31 38 wew. 115.

 X. Program zawodów:

      1. Weryfikacja Zawodników godz. 745 – 815 Kryta Pływalnia I piętro pok. nr 10.

      2. Otwarcie Zawodów godz. 830.

 3. Zakończenie zawodów około godz. 1100.

     XI. Przepisy techniczne:

      1) Pomiar czasu: ręczny.

 2) Zawody przeprowadzone będą na czas, a o zwycięstwie decyduje najlepszy wynik w danej kategorii 
     wiekowej.

 3) Nie zezwala się na start poza konkursem.

 4) Długość pływalni: 25 metrów, 5 torów.

 5).Starty Zawodników dozwolone wyłącznie w strojach zgodnych z Regulaminem Krytej Pływalni 
     MOSiR Kędzierzyn-Koźle.

 6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu Zawodów. 

 XII. Nagrody:

 Za zajęcie I-III miejsce Zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom, a każdy uczestnik Zawodów  
 otrzyma słodką niespodziankę.

 (Dla dzieci zgłoszonych po terminie Organizator nie gwarantuje słodkiej niespodzianki).

       XIII. Postanowienia końcowe:

 1. Zawodnicy biorący udział w Zawodach nie płacą wpisowego.

 2. Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.

 5..Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Zawodów.                
 6..Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC,           
     z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku          
     z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 7. Każdy Zawodnik startując w Zawodach w pełni akceptuje Regulamin Zawodów.

 8. Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w oparciu o Regulamin Zawodów i Regulamin PZP.

 9..Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków Zawodników w materiałach  
     fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych „Małej Ligi w Pływaniu dla   
     dzieci klas I-III szkół podstawowych”.

                                                                                                                  Organizator

                                                                                                Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

                                                                                                           w Kędzierzynie-Koźlu

 

 

REGULAMIN

MIEJSKICH PŁYWACKICH ZAWODÓW MIKOŁAJKOWYCH

KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O MISTRZOSTWO SZKOŁY

I. Organizator:

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu.

 II. Współorganizator:

 Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Mieszka I 4, 47-232 Kędzierzyn-Koźle.

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.   

  III. Termin zawodów:

 Zawody odbędą się 8 grudnia 2015 r. (wtorek) od godz. 830 - 1100.

IV. Miejsce zawodów:

 Kryta Pływalnia, al. Jana Pawła II 31, 47-220 Kędzierzyn-Koźle.

 V. Cel zawodów:

 a) popularyzacja pływania wśród dzieci naszego miasta,

 b) wychowanie w sportowej rywalizacji dzieci.

VI. Kategorie wiekowe:

      Uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle.

 VII. Konkurencje:

            25 m stylem dowolnym dziewcząt i chłopców.

 Dopuszcza się start z wody lub z platformy startowej, uczestnik pokonuje dystans stylem dowolnym 
 (na piersi lub na grzbiecie).

  VIII. Uczestnictwo:

 1. W zawodach bierze udział 10 dziewcząt i 10 chłopców z klas III z każdej zgłoszonej szkoły.

 2. Dziecko musi mieć zgodę rodziców na udział w zawodach (zał. nr 1).

     IX. Zgłoszenia:

 Imienną listę uczniów (zał. nr 2) wg wzoru potwierdzoną przez dyrektora szkoły należy dostarczyć do  
 Organizatora do 3 grudnia 2015 r. (wtorek):

 - Stadion Sportowy „Kuźniczka”, ul. Grunwaldzka 71 Kędzierzyn-Koźle, I piętro pok. nr 36 (Dział 
   .Marketingu i Organizacji Imprez Sportowych) do godz. 1430.

 - email: sport@mosirkk.pl

 - fax: 77 472 31 38 wew. 115.

      X..Program zawodów:

      1. Weryfikacja Zawodników godz. 745 – 815 Kryta Pływalnia I piętro pok. nr 10.

      2. Otwarcie Zawodów godz. 830.

 3. Zakończenie zawodów około godz. 1100.

    XI.. Przepisy techniczne:

      1) Pomiar czasu: ręczny.

 2) Zawody przeprowadzone będą na czas, a o zwycięstwie decyduje najlepszy wynik

 3) Nie zezwala się na start poza konkursem.

 4) Długość pływalni: 25 metrów, 5 torów.

 5).Starty Zawodników dozwolone wyłącznie w strojach zgodnych z Regulaminem Krytej Pływalni 
      MOSiR Kędzierzyn-Koźle.

 6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu Zawodów. 

XII.. Nagrody:

 Za I-III miejsce Zawodnik otrzymuje pamiątkowy dyplom, a każdy z uczestników Zawodów otrzyma   
 słodką niespodziankę.

 (Dla dzieci zgłoszonych po terminie Organizator nie gwarantuje słodkiej niespodzianki).

  XIII. Postanowienia końcowe:

 1. Zawodnicy biorący udział w Zawodach nie płacą wpisowego.

 2. Koszty organizacji zawodów pokrywa Organizator.

 3. Kolejność startu szkół zostanie ustalona przez losowanie na początku zawodów.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji i zmian poszczególnych punktów Regulaminu.

 5..Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Zawodów.                
 6..Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC,           
     z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku          
     z obecnością lub udziałem Uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 7. Każdy Zawodnik startując w Zawodach w pełni akceptuje Regulamin Zawodów.

 8. Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny w oparciu o Regulamin Zawodów i Regulamin PZP.

 9..Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków Zawodników w materiałach  
     fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych „Miejskich Pływackich    
     Zawodów Mikołajkowych klas III szkół podstawowych”.

                                                                                                                  Organizator

                                                                                                Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

                                                                                                           w Kędzierzynie-Koźlu